Nedsläckning av Sociala Medier

Ca 35,000 personer som avled under förra året hade något slags konto på Sociala Medier -
konton som lever vidare om ingen agerar!
Att, som anhörig till avliden, komma i kontakt med bolagen för att släcka ned dessa konton, och veta vilken information och dokumentation som behövs, kan vara både tidskrävande och komplicerat.
Efterhjälpen har långtgående internationella relationer med de olika Sociala Nätverken
och har kunskapen och verktygen som krävs för att snabbt hjälpa till med nedsläckning av dessa konton!