Försäkringsinventering för Livet

Är du rätt försäkrad?
Vad kostar dina försäkringar?
Hur ser din pension ut?
Vem ärver dina försäkringar?
Vad händer om du dör?
Vad händer om du blir sjuk?
Vi förstår att det är svårt att ha koll på alla sina försäkringsinnehav, vare sig de är privata eller via arbetsgivaren -
och viktiga förändringar som kan behöva göras utefter att ens livssituation förändras kan ofta glömmas bort.