Försäkringsinventering för Dödsbo

När det gäller försäkringar för avlidna personer så finns det en stor mängd olika bolag, många olika slags försäkringar och olika villkor som gäller för olika förutsättningar.
Att kontakta alla dessa bolag, förstå innehaven och veta som är relevant tar både kraft och tid, både för er som byrå och för de sörjande.
Efterhjälpen har specialiserat oss på att söka upp försäkringsinnehav och har genom god kompetens och goda relationer med de svenska livbolagen tagit fram en tjänst som gör att ni kan erbjuda era kunder en trygghet i att alla eventuella försäkringsinnehav undersöks och presenteras.
Vi meddelar till och med alla bolag där det INTE finns något innehav, allt för att de efterlevande ska känna en trygghet i att allt är genomgånget.
Exempel på försäkringstyper som kan vara relevanta att undersöka är ex. Tjänstepensioner, Avtalspensioner, Familjepensioner, Efterlevandepensioner, Kapitalförsäkringar, Privata Försäkringssparanden, Medförsäkringar, Livförsäkringar, Försäkringsklassade låneskydd, Grupplivsförsäkringar, Begravningskassor, Medlemsförsäkringar m.fl.
Utöver detta kommer också ev. försvårande omständigheter gällande om dödsfallet var till följd av en olycka, skedde direkt eller indirekt till följd av arbete eller om det kanske till och med gällde en minderårig. Var den avlidne i arbetsför ålder följer också omfattande utredning gällande Tjänstegrupplivsskydd.
Låt oss hjälpa er - kontakta oss idag!