Efterhjälpen i Sveriges Radio om Sociala medier

Väldigt kul att medverka i Sveriges Radio och prata om vår tjänst Nedsläckning av Sociala Medier!
Lyssna här